Marchbestemmelser/ -krav:
(Ændringer kan forekomme !!)

Deltagerne skal til fods, som enkeltgænger eller i marchhold, gennemføre en af følgende marchdistancer, begge dage, eller blot en af dagene.

Marchruter

2 x 40 km Blå rute. Start kl. 06.00 - 08.00
1 x 40 km Blå rute

2 x 25 km Rød rute. Start kl. 07.00 - 09.00
1 x 25 km Rød rute

2 x 10 km Sort rute. Start kl. 08.00 - 11.00
1 x 10 km Sort rute

ALLE SKAL VÆRE I MÅL SENEST KL. 17.00


Marchbestemmelser:
Alle med gyldigt startkort kan få stemplet med IVV- og arrangørstempel.
Marchruterne er lørdag i terrænet nord og øst for Slagelse, og søndag vest og syd.

  • Marchen er åben for alle marchgængere.
  • Man kan vælge at gå begge dage eller blot en af dagene.
  • Ruterne kan kombineres f.eks. 40 km lørdag og 25 km søndag.
  • Færdselsregler, lodsejeres påbud og officials anvisninger skal efterkommes.
  • Hunde skal føres i snor.
  • Der kan tilmeldes hold på 8 - 25 gængere.
  • Alle ruter er stavgangsegnede.
  • Alle med gyldigt startkort kan få stemplet med IVV- og arrangørstempel.

Medaljer, diplomer, årsmarkeringer og erindringsnål:
Kan købes i sekretariatet ved gennemført march.